Advies

Jeroen ontwikkelt voor zijn klanten strategieën voor het beïnvloeden van het gedrag binnen de organisatie.

Daarbij werkt hij niet met vaste concepten maar kijkt hij elke keer wat binnen de gegeven kaders voor de situatie de meest effectieve aanpak is. Zo ontwierp hij afgelopen jaar een management development traject voor adjunct-directeuren van een hogeschool, ontwikkelde hij een intern leerhuis dat flexibel en op aanvraag leeraanbod creëert voor een waterleidingbedrijf in transitie, bedacht hij een interne academie waar professionals elkaar les geven voor een telecommer en een reeks toekomstverkenningen voor een inspectie.

Zijn jarenlange ervaring met het ontwikkelen van interventies en zijn eindeloze netwerk zorgen daarbij elke keer weer voor een passende unieke oplossing.

Bovendien wordt Jeroen vaak ingezet als (creatief) sparringpartner voor managementteams of eindverantwoordelijken.