Viewing entries tagged
HR

Welkom op de afdeling Weerbaarheid

artwork-797_1920.jpg

De afdeling Weerbaarheid, zo heet de HR-afdeling in de toekomst. “Wij zorgen ervoor dat mensen, teams en de organisatie voortdurend in staat zijn met vernieuwing om te gaan.” Een kijkje in de toekomst: de volledig ge transformeerde HR-afdeling aan het woord.

Ooit waren wij de loonadministratie. Tot we ontdekten dat de relatie met mede- werkers meer is dan rechten en plichten alleen. Zo werden we P&O. Maar het ‘P-stuk’ werd steeds minder sexy. Computers namen het saaie werk over en medewerkers werden langzamerhand menselijke ‘bronnen’. Bovendien werd je zonder Engelse titel zo langzamerhand niet meer serieus genomen. Dus werden we HRM, humanresourcesmanagement. Waarom die laatste ‘M’ verdwenen is, weten wij niet precies, maar wij vrezen dat het te maken heeft met dat aan het begin van de 21e eeuw de manager de nieuwe pispaal op verjaar- dagsfeesten werd. Daar wilden we niet meer mee geassocieerd worden. Dus nu heten we doorgaans HR, eetsch arr. Maar we moeten door. Wij denken dat het derde decennium van de 21e eeuw weer wat meer met de voeten in de aarde wordt. Bovendien willen we terug naar een Nederlandse identiteit, al dat  Engels  wordt zo langzamerhand wat potsierlijk. Vol trots introduceren wij aan u de volgende stap in onze evolutie: Afdeling Weerbaarheid, AW.

Wendbaarheid

Deze 21e eeuw vraagt van onze medewerkers de grootst mogelijke wendbaarheid, voortdurende ontwikkeling en professionele honger tot verbetering. Management speelt een steeds kleinere rol, medewerkers zijn steeds meer zelfsturend en werken in wisselende projectteams. We tekenen geen harkjes meer, maar bedenken samen met onze klanten concrete doelen en werken daar in korte cycli naartoe. We zijn een dirigent van onze computer ge- worden, in plaats dat de computer ons dirigeert.

Welkom bij Afdeling Weerbaarheid. Wij zorgen ervoor dat mensen, teams en de organisatie voortdurend in staat zijn met vernieuwing om te gaan. Of die vernieuwing te maken heeft met wat wij als organisatie maken, met wat er technisch mo- gelijk is of met wat onze mensen zelf willen, maakt ons niet uit. Als we maar kunnen helpen bij het vergroten van de weerbaarheid.

Geen producten

Wellicht jammer voor u: wij hebben geen vaste producten op de plank staan. Als u een protocolletje, exittrajectje of juridisch advies wilt: kijkt u vooral op de  app. Moeilijke gesprekken voeren de medewerkers natuurlijk met elkaar. Net zo- als ze het aannamebeleid, de belonings- structuur en het vakmatig leren zelf met elkaar regelen.

 Rond 2020 hebben we de afdeling HR op- geheven. Wij zijn een groep mobiele professionals die enerzijds door  mensen  uit de organisatie gevraagd worden mee te helpen, anderzijds hun eigen observaties via diverse media met de mensen die affiniteit voelen met de doelen van de organisatie, delen. We zijn professioneel reactief (u moet zelf het initiatief nemen) en visionair proactief (wij vallen u lastig met ontwikkelingen die u over het hoofd neigt te zien.)

Ander profiel

Er werkt bij ons nu ook een volslagen ander type mens. Wij hebben wel ergens ver- stand van, we hebben ook een visie, maar we weten niet beter. We zijn geen adviseurs. Als u een strategische sparringpartner zoekt, neem dan liever iemand van bui- ten de organisatie; die hebben een meer onbevangen blik dan wij. We maken met u samen oplossingen die mensen helpen weerbaar te zijn. Weerbaar ten opzichte van veranderingen, ten opzichte van ouder worden, ten opzichte van stress en ziekte, ten opzichte van de concurrentie.

Wij zijn dus: eigenwijs, ziekelijk nieuws- gierig, zeer creatief en buitengewoon praktisch. We zeuren nooit over hoe het zou moeten gaan, we kijken naar wat mo- gelijk is. U doet het in onze ogen nooit verkeerd, maar wij zoeken graag met u mee naar een handige oplossing, een al- lesbeslissende interventie of een memorabel ritueel moment (wat ze vroeger een ‘bijeenkomst’ noemden.)

Psychologisch gedoe

Coaching is natuurlijk zeer effectief, maar dat doen we niet zelf. Coaching is een vak en moet door coaches gebeuren. Dus als  de mensen met een dilemma, een uitdaging of een probleem lopen waar ze niet uitkomen: kijk even op kiesjeoach.nl en laat de computer een diagnose stellen welke coach het beste aansluit. Dat psychologisch gedoe met individuen is niks voor ons. Wij kijken net wat integraler.

Uitkomst

Wij zijn zéér van de uitkomst. (Grappig dat ze ‘uitkomst’ vroeger ‘output’ noem- den.) Ons handelen heeft altijd ten doel mensen, teams en de organisatie mooiere dingen voor de klanten te laten  maken. Wij zijn zeer vertrouwd met het filosofische principe: ‘de middelen hebben de neiging het doel te overwoekeren’. Hier waken wij voor. Als we het bij u zien ge- beuren, zult u het horen. Als we samen weer wat aan het maken zijn, zorgen wij ervoor dat de ideeën die we ontwikkelen het doel dienen. De middelen blijven al- tijd middelen.

Didactiek

Wij beseffen ons zeer dat wij heel veel verstand moeten hebben van didactiek. Want de kern van onze weerbaarheid is natuurlijk leren. Alles verandert en wij veranderen mee. Leren vraagt zelfkennis, openheid en adaptief vermogen. Dus zor- gen wij dat de dingen die we samen ver- zinnen altijd stimuleren tot leren.

De vorm waarin, bedenken we samen en doorgaans nodigen wij de klant daarbij uit. Wij zijn geen organisatie om onszelf zo gelukkig mogelijk te maken, wij zijn een organisatie om onze klanten zo ge- lukkig mogelijk te maken. Dat we het daarbij zelf naar onze zin hebben is een middel, geen doel.

 

En oh ja... als u een rapport, aanpak, businessplan, protocol of geschreven advies nodig heeft, kijk even op www.adminis- tratieveflauwekul.com. Daar staat alles wat u nodig heeft. .U kunt helaas niet bij ons langskomen: vertrouw er maar op dat we elkaar wel tegenkomen.

PW de Gids september 2018